20160226 hblaw 220Advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK poskytuje právní služby a poradenství zejména v široké právní oblasti soukromého práva, a to jak korporátním či institucionálním klientům, tak fyzickým osobám. Klientům pomáháme v dosahování jejich osobních, obchodních a investičních cílů efektivním a účinným způsobem. 

Pracujeme s Vámi, nejen pro Vás

Naše motto vystihuje podstatu naší práce. Naše klienty a jejich osobní a obchodní aktivity se snažíme co nejlépe poznat, pochopit jejich cíle, zájmy a motivy a na základě toho navrhovat co nejefektivnější a nejvhodnější řešení k dosažení požadovaných cílů. Naším krédem je důvěra, efektivita a profesionalita. Povinnost mlčenlivosti je pro nás více než jen zákonem stanovená povinnost, je pro nás závazkem důvěry mezi advokátem a klientem, stejně tak jakým je pro nás zájem klienta v tom nejširším smyslu slova. Každý klient u nás získává velmi kvalitní a efektivní právní služby, které jsou vždy přizpůsobené jeho potřebám a cílům.

Naše právní praxe zahrnuje všeobecné korporátní a obchodní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, mezinárodní transakce a investice, vymáhání pohledávek, pracovní právo a rodinné právo, včetně soudních sporů ve všech výše uvedených oblastech. Našim klientům nabízíme též právní služby v oblasti správy movitého i nemovitého majetku a, advokátní úschovy. Stručný přehled nejdůležitějších kauz v poslední době naleznete zde.

Prostřednictvím sesterské společnosti HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions, s.r.o. naše advokátní kancelář též nabízí hotové ready-made (předzaložené) akciové společnosti, evropské společnosti a společnosti s ručením omezeným.

Pro naše klienty zejména z řad fyzických osob též nabízíme správu jejich činžovních domů v Praze, a to prostřednictvím naší partnerské společnosti AURA PM s.r.o.  

 • Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 jen kupující

  Dne 01. listopadu 2016 nabude účinnosti novela Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

  Číst dál...  
 • Co si vzít na schůzku s advokátem?

  Jak se připravit na setkání s advokátem tak, aby schůzka probíhala efektivně a šetřila čas obou stran, advokáta i klienta? Rychlost poskytnutí právní služby velmi často závisí právě na tom, jak kvalitně je klient připraven a jaké podklady svému právnímu zástupci přinese. Níže se zaměřujeme na dvě nejčastější situace, a to přípravu smlouvy a zastupování v právním sporu. Co si tedy připravit a vzít si s sebou?

  Číst dál...  
 • Rozhodování mimo zasedání shromáždění SVJ

  Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy bytového domu a souvisejících pozemků. O zásadních otázkách týkajících se fungování SVJ pak rozhoduje nejvyšší orgán SVJ – shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Jak si počínat v situaci, kdy se nesejde potřebný počet vlastníků jednotek pro rozhodování na shromáždění? Co činit, aby při opakování takovéto situace nedošlo k paralyzování fungování SVJ? O tom všem a dalším pojednáváme níže.

  Číst dál...  
 • Povinnosti poskytovatele krátkodobého ubytování

  Zvažujete nebo dokonce již „pronajímáte“ svůj byt nebo jeho část cizincům? V posledních letech se rozmáhá poskytování krátkodobého ubytování zejména pro cizince prostřednictvím internetových portálů jako je Airbnb, FlipKey, booking.com atp. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu bytu lze tímto způsobem získat výrazně vyšší výdělek, málokdo však ví, jaké důležité povinnosti na poskytovatele tohoto typu ubytování dopadají. V tomto článku se je pokusíme alespoň stručně nastínit.

  Číst dál...