LENKA PATERMANOVÁ

20160226 hblaw 041Lenka Patermanová se narodila v Hořicích, kde také absolvovala střední školu. Poté studovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovi v Praze, kterou dokončila v roce 2007 a kde získala titul Mgr. V 5.ročníku svých studií pracovala na pozici právní praktikantky v advokátní kanceláři Felix a spol. Během studia se účastnila stáže u Obvodního soudu pro Prahu 1 a pro Prahu 7 organizovanou Právnickou fakultou UK v Praze, Městským soudem v Praze a Soudcovskou unií ČR. V rámci programu Erasmus/Socrates studovala na Università degli Studi di Teramo v Itálii. V říjnu 2007 nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář, ve které vykonávala svoji právní praxi do prosince 2010. Lenka Patermanová byla v lednu 2011 zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, advokacii vykonávala do 30.6.2015 jako samostatná advokátka v úzké spolupráci s HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář. Od 1.7.2015 se Lenka Patermanová stala společníkem HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář.

Lenka Patermanová vykonává také činnost mediátora, přičemž do seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky byla zapsána v červnu 2013.

Lenka Patermanová se zaměřuje především na právo nemovitostí, obchodní a civilní právo.

Lenka Patermanová hovoří česky, anglicky a italsky.

 • Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 jen kupující

  Dne 01. listopadu 2016 nabude účinnosti novela Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

  Číst dál...  
 • Co si vzít na schůzku s advokátem?

  Jak se připravit na setkání s advokátem tak, aby schůzka probíhala efektivně a šetřila čas obou stran, advokáta i klienta? Rychlost poskytnutí právní služby velmi často závisí právě na tom, jak kvalitně je klient připraven a jaké podklady svému právnímu zástupci přinese. Níže se zaměřujeme na dvě nejčastější situace, a to přípravu smlouvy a zastupování v právním sporu. Co si tedy připravit a vzít si s sebou?

  Číst dál...  
 • Rozhodování mimo zasedání shromáždění SVJ

  Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy bytového domu a souvisejících pozemků. O zásadních otázkách týkajících se fungování SVJ pak rozhoduje nejvyšší orgán SVJ – shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Jak si počínat v situaci, kdy se nesejde potřebný počet vlastníků jednotek pro rozhodování na shromáždění? Co činit, aby při opakování takovéto situace nedošlo k paralyzování fungování SVJ? O tom všem a dalším pojednáváme níže.

  Číst dál...  
 • Povinnosti poskytovatele krátkodobého ubytování

  Zvažujete nebo dokonce již „pronajímáte“ svůj byt nebo jeho část cizincům? V posledních letech se rozmáhá poskytování krátkodobého ubytování zejména pro cizince prostřednictvím internetových portálů jako je Airbnb, FlipKey, booking.com atp. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu bytu lze tímto způsobem získat výrazně vyšší výdělek, málokdo však ví, jaké důležité povinnosti na poskytovatele tohoto typu ubytování dopadají. V tomto článku se je pokusíme alespoň stručně nastínit.

  Číst dál...