STANISLAV PAVLŮ

20160226 hblaw 089Stanislav Pavlů se narodil v roce 1985 ve Varnsdorfu. V roce 2010 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2009/2010 absolvoval jednoroční studijní pobyt na De Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen) v Nizozemském království, kde se věnoval studiu právu obchodních společností v rámci Evropské unie.

Na podzim roku 2010 se Stanislav Pavlů připojil k právnímu týmu advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář, na pozici advokátního koncipienta a ve stejný čas byl zapsán do seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. V 5. ročníku svého studia působil v advokátní kanceláři na pozici právního asistenta, jehož jedním z hlavních úkolů bylo poskytování podpory týmu advokátů, a to zejména v oblasti práva k nemovitostem.

Stanislav Pavlů v prosinci 2013 složil úspěšně advokátní zkoušku a od ledna 2014 je Stanislav Pavlů zapsán jako samostatný advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Stanislav Pavlů hovoří plynně česky a anglicky a má dobrou pasivní znalost němčiny a polštiny.

 • Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 jen kupující

  Dne 01. listopadu 2016 nabude účinnosti novela Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

  Číst dál...  
 • Co si vzít na schůzku s advokátem?

  Jak se připravit na setkání s advokátem tak, aby schůzka probíhala efektivně a šetřila čas obou stran, advokáta i klienta? Rychlost poskytnutí právní služby velmi často závisí právě na tom, jak kvalitně je klient připraven a jaké podklady svému právnímu zástupci přinese. Níže se zaměřujeme na dvě nejčastější situace, a to přípravu smlouvy a zastupování v právním sporu. Co si tedy připravit a vzít si s sebou?

  Číst dál...  
 • Rozhodování mimo zasedání shromáždění SVJ

  Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy bytového domu a souvisejících pozemků. O zásadních otázkách týkajících se fungování SVJ pak rozhoduje nejvyšší orgán SVJ – shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Jak si počínat v situaci, kdy se nesejde potřebný počet vlastníků jednotek pro rozhodování na shromáždění? Co činit, aby při opakování takovéto situace nedošlo k paralyzování fungování SVJ? O tom všem a dalším pojednáváme níže.

  Číst dál...  
 • Povinnosti poskytovatele krátkodobého ubytování

  Zvažujete nebo dokonce již „pronajímáte“ svůj byt nebo jeho část cizincům? V posledních letech se rozmáhá poskytování krátkodobého ubytování zejména pro cizince prostřednictvím internetových portálů jako je Airbnb, FlipKey, booking.com atp. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu bytu lze tímto způsobem získat výrazně vyšší výdělek, málokdo však ví, jaké důležité povinnosti na poskytovatele tohoto typu ubytování dopadají. V tomto článku se je pokusíme alespoň stručně nastínit.

  Číst dál...