JIŘÍ BUCHVALDEK

20160226 hblaw 061Jiří Buchvaldek se narodil v Praze, kde také absolvoval základní a střední školu a v roce 2001 ukončil s titulem magistra práv (Mgr.) studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Bezprostředně po ukončení studií nastoupil do advokátní kanceláře JUDr. Petra Stokláska jako koncipient a úzce zde spolupracoval s belgickou advokátkou Bie Heyninck. V roce 2004, poté co byl jako plně kvalifikovaný advokát přijat do České advokátní komory, nastoupil do nově vzniklé kanceláře Heyninck & Partners jako advokát a o rok později, v roce 2005, se stal jejím Senior Associate. Po setkání s Thomasem Hrubým v květnu 2006 založili společně novou advokátní kancelář – HRUBÝ & BUCHVALDEK, která existuje od 1. srpna 2006. Kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK poskytuje právní poradenství jak českým tak zahraničním investorům, podnikům a kapitálově silným fyzickým osobám v téměř všech oblastech práva, které mohou mít vliv na obchodní zájmy a investice těchto klientů.

Mgr.Jiří Buchvaldek se specializuje na firemní a obchodní právo, právo v oblasti fůzí a akvizic, nemovitostí a na pracovní právo, včetně obchodních a občanských soudních sporů. Jiří Buchvaldek se zaměřuje na poskytování komplexních služeb klientům v rámci jejich obchodních činností na českém trhu.

Jiří Buchvaldek hovoří plynně anglicky a česky a dokáže se domluvit také částečně německy.

Jiří Buchvaldek je zakládajícím členem studentské organizace Common Law Society (1998) na Právnické fakultě UK, jejímž byl i prezidentem. Od roku 2006 je Jiří Buchvaldek také členem AIJA, mezinárodní organizace mladých právníků.

 • Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 jen kupující

  Dne 01. listopadu 2016 nabude účinnosti novela Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

  Číst dál...  
 • Co si vzít na schůzku s advokátem?

  Jak se připravit na setkání s advokátem tak, aby schůzka probíhala efektivně a šetřila čas obou stran, advokáta i klienta? Rychlost poskytnutí právní služby velmi často závisí právě na tom, jak kvalitně je klient připraven a jaké podklady svému právnímu zástupci přinese. Níže se zaměřujeme na dvě nejčastější situace, a to přípravu smlouvy a zastupování v právním sporu. Co si tedy připravit a vzít si s sebou?

  Číst dál...  
 • Rozhodování mimo zasedání shromáždění SVJ

  Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy bytového domu a souvisejících pozemků. O zásadních otázkách týkajících se fungování SVJ pak rozhoduje nejvyšší orgán SVJ – shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Jak si počínat v situaci, kdy se nesejde potřebný počet vlastníků jednotek pro rozhodování na shromáždění? Co činit, aby při opakování takovéto situace nedošlo k paralyzování fungování SVJ? O tom všem a dalším pojednáváme níže.

  Číst dál...  
 • Povinnosti poskytovatele krátkodobého ubytování

  Zvažujete nebo dokonce již „pronajímáte“ svůj byt nebo jeho část cizincům? V posledních letech se rozmáhá poskytování krátkodobého ubytování zejména pro cizince prostřednictvím internetových portálů jako je Airbnb, FlipKey, booking.com atp. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu bytu lze tímto způsobem získat výrazně vyšší výdělek, málokdo však ví, jaké důležité povinnosti na poskytovatele tohoto typu ubytování dopadají. V tomto článku se je pokusíme alespoň stručně nastínit.

  Číst dál...