Reference

S ohledem na právní předpisy upravující výkon advokacie v České republice, tedy zejména zákon o advokacii a etický kodex nejsme oprávněni zveřejňovat identitu svých klientů, a to ani s jejich souhlasem. Níže uvádíme přehled nejvýznačnějších transakcí či kauz, kterých se naše advokátní kancelář účastnila jako právní zástupce jedné ze stran, a to od roku 2006. V závorce uvádíme peněžní objem transakce, je-li to možné.


2006

 • nákup a financování souboru bytových jednotek pro zahraniční investiční skupinu (200 mil. Kč)
 • zastupování telekomunikační společnosti při obchodní činnosti
 • zastupování v restitučním sporu (35 mil. Kč) a následná správa nemovitostí pro zahraničního restituenta

2007

 • zastupování majoritních vlastníků zámku ve sporu s minoritním spoluvlastníkem
 • zastupování klienta ve sporu o výši odměny bývalého právního zástupce (5 mil. Kč)
 • prodej maloobchodního řetězce s dětským zbožím (50 mil. Kč)

2008

 • prodej pensionu na Vysočině (6 mil. Kč)
 • prodej maloobchodního řetězce s oděvy (2,3 mil. GBP)
 • prodej stavebních pozemků na kraji Prahy (275 mil. Kč)

2009

 • restituční spor o nemovitost a její následný prodej (45 mil. Kč)
 • prodej činžovního domu v Praze - Libni (40 mil. Kč)
 • prodej činžovního domu v Praze - Smíchově (30 mil. Kč)
 • nákup činžovního domu v Praze - Starém Městě (2,5 mil. EUR)

2010

 • prodej nemovitostního areálu v Praze (90 mil. Kč)
 • fúze skupiny společností (43 mil. Kč)
 • nákup pozemků pro fotovoltaické elektrárny na Slovensku (250 tis. EUR)
 • asistence více klientům při akvizicích fotovoltaických elektráren
 • akvizice pozemků pro výstavbu hotelu na břehu Vltavy (370 mil. Kč)

2011

 • restrukturalizace skupiny společností (100 mil. Kč)
 • akvizice, rekonstrukce a development hotelu v centru Prahy (96 mil. Kč)
 • rozprodej bytových jednotek residenčního projektu na Smíchově (110 mil. Kč)
 • zastupování zahraničního podniku ve sporu s českým partnerem (300 tis. EUR)
 • zastupování zaměstnance ve sporu o neoprávněnou výpověď (2,5 mil. Kč)
 • nákup a rekonstrukce objektu v Praze - Žižkově (22 mil. Kč)
 • nákup dvou bytových domů v Praze - Vinohradech (100 mil. Kč)
 • nákup dvou rozestavěných developerských projektů ve středních Čechách (108 mil. Kč)
 • asistence při založení nového stavebního holdingu (30 mil. Kč)
 • nákup pozemků v severních Čechách (12 mil. Kč)

2012

 • příprava vstupu investora do projektu webového portálu (12 mil. Kč)
 • příprava developerského projektu v Praze (150 mil. Kč)
 • zastupování zaměstnavatele ve sporu se zaměstnancem a kontrolách inspektorátu práce
 • zastupování v arbitrážním řízení před Rozhodčím soudem HKaAG ČR (10 mil. Kč)
 • akvizice společnosti vlastnící průmyslový areál ve východních Čechách (67 mil. Kč)
 • akvizice menšího průmyslového areálu v jižních Čechách (45 mil. Kč)
 • prodej společnosti vlastnící činžovní dům v Praze (75 mil. Kč)

2013

 • prodej činžovního domu v Praze (52 mil. Kč)
 • restrukturalizace a prodej průmyslového areálu v Pardubicích (41 mil. Kč)
 • fúze sloučením dvou s.r.o. s navýšením ZK
 • změna prohlášení vlastníka a rozprodej činžovní vily v Praze (15 mil. Kč)
 • pronájem hotelu (10 mil. Kč)
 • akvizice nemovitostí ve Středních Čechách (12 mil. Kč)
 • zastupování zahraničních vlastníků v dědickém řízení ohledně nemovitostí v Liberci (20 mil. Kč)
 • nákup a prodej pozemků ve středních Čechách (20 mil. Kč)

2014

 • due diligence a akvizice velkého činžovního domu v Praze + prohlášení vlastníka (65 mil. Kč)
 • prodej nemovitostní společnosti (75 mil. Kč)
 • prodej restaurace v centru Prahy (10 mil. Kč)
 • nákup činžovního domu v Praze (17 mil. Kč)
 • akvizice velkého nemovitostního projektu (500 mil. Kč)
 • transformace bytového družstva
 • smlouva o výstavbě, vč. jednání s municipalitou
 • akvizice developerského projektu (40 mil. Kč)
 • pronájem souboru luxusních apartmánů v centru Prahy (7,7 mil. Kč/rok)
 • výkon rozhodnutí zahraničního rozsudku (70 mil. Kč)

2015

 • akvizice energetického projektu v Chorvatsku + advokátní úschova (4 mil. EUR)
 • zastupování vlastníka velkého developerského projektu v centru Prahy při jednáních s vlastníky sousedních nemovitostí
 • prodej nemovitosti (16 mil. Kč)
 • veřejná zakázka ČEPS - zastupování zájemce při podání nabídky (200 mil.Kč)
 • veřejná zakázka ČEZ - zastupování zájemce při podání nabídky (700 mil. Kč)

 

 

Naše sesterská společnost HRUBÝ & BUCHVALDEK Corporate Solutions, s.r.o., založila a prodala od poloviny roku 2010 přes 50 ready-made společností.

 • Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016 jen kupující

  Dne 01. listopadu 2016 nabude účinnosti novela Zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

  Číst dál...  
 • Co si vzít na schůzku s advokátem?

  Jak se připravit na setkání s advokátem tak, aby schůzka probíhala efektivně a šetřila čas obou stran, advokáta i klienta? Rychlost poskytnutí právní služby velmi často závisí právě na tom, jak kvalitně je klient připraven a jaké podklady svému právnímu zástupci přinese. Níže se zaměřujeme na dvě nejčastější situace, a to přípravu smlouvy a zastupování v právním sporu. Co si tedy připravit a vzít si s sebou?

  Číst dál...  
 • Rozhodování mimo zasedání shromáždění SVJ

  Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy bytového domu a souvisejících pozemků. O zásadních otázkách týkajících se fungování SVJ pak rozhoduje nejvyšší orgán SVJ – shromáždění, které je tvořeno všemi vlastníky jednotek. Jak si počínat v situaci, kdy se nesejde potřebný počet vlastníků jednotek pro rozhodování na shromáždění? Co činit, aby při opakování takovéto situace nedošlo k paralyzování fungování SVJ? O tom všem a dalším pojednáváme níže.

  Číst dál...  
 • Povinnosti poskytovatele krátkodobého ubytování

  Zvažujete nebo dokonce již „pronajímáte“ svůj byt nebo jeho část cizincům? V posledních letech se rozmáhá poskytování krátkodobého ubytování zejména pro cizince prostřednictvím internetových portálů jako je Airbnb, FlipKey, booking.com atp. Na rozdíl od klasického dlouhodobého pronájmu bytu lze tímto způsobem získat výrazně vyšší výdělek, málokdo však ví, jaké důležité povinnosti na poskytovatele tohoto typu ubytování dopadají. V tomto článku se je pokusíme alespoň stručně nastínit.

  Číst dál...