Stěhujeme se! Od 21.9.2015 budeme na nové adrese!

Dovolujeme si Vás informovat, že od 21.9.2015 nás najdete na nové adrese: Palackého 740/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Všechna ostatní kontaktní spojení zůstavají nezměněna. Upozorňujeme, že v době od 16. do 20.9.2015 mohou být dočasně naše e-maily nedostupné. V urgetních případech se s námi prosím spojte telefonicky.

Číst dál...

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ: Exekuce/Insolvence EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Dne 23.7.2015 v 5:00 byl na internetové serveru iDNES.cz publikován článek „Výrobce letadel Evektor má zablokované účty. Kvůli zlomené noze pilota“ autorů Jiřího Sůry a Zuzany Kubátové (dále jen „autoři“). Vzhledem k tomu, že článek obsahuje informace, které vytržené z kontextu mohou poškodit našeho klienta, Johna Pedersena, je na místě, abychom se v jeho zastoupení a na jeho pokyn k celé kauze vyjádřili.

Číst dál...

Zahraniční partnery je třeba prověřovat

V naší advokátní praxi se často setkáváme s problémy českých podnikatelů s jejich zahraničními partnery. Základem každého úspěšného podnikání je práce se správnými informacemi, v prevenci případných problémů, a to zejména v mezinárodním obchodě. Minimum, co by každý podnikatel měl udělat, je prověřit si své obchodní partnery, zda skutečně existují, kde sídlí a kdo je oprávněn za ně jednat. Jako nadstavbu pak považujeme prověření webových stránek, uváděného obchodního spojení (adresy, telefonů). Je až s podivem, kolik podnikatelů se spoléhá na informace, které jim předá obchodní partner a dále je neprověřují. Vodítko, co a jak zjišťovat, naleznete níže.

Číst dál...

Nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitosti

Opuštění věci (derelikce věci) je pojem, který po 1.1.2014 nabyl nový význam a neměl by být opomíjen či přehlížen, neboť důsledky takového jednání mohou být zásadní. Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) navazuje na čl. 11 odst. 3 Listiny práv a svobod, který stanoví, že „vlastnictví zavazuje“, v § 1050 pak upřesňuje, kdy je věc považována za opuštěnou (derelinkvovanou). Toto ustanovení vychází z předpokladu, že každý vlastník je nejen oprávněn vykonávat svá vlastnická práva (tj. např. věc užívat), ale zároveň je povinen vykonávat povinnosti s vlastnictvím související, např. hradit daně a poplatky. V případě, že vlastník věci nevykonává své vlastnické právo po zákonem stanovenou dobu, má se za to, že věc opustil. U movitých věcí je tato lhůta stanovena na 3 roky, u nemovitých věcí na 10 let.

Číst dál...

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu

Vyhledávání