Mgr. Lenka Patermanová novým společníkem

HRUBÝ & BUCHVADLEK, v.o.s., advokátní kancelář, s potěšením oznamuje, že s účinností od 1. července 2015 se novým společníkem naší advokátní kanceláře stává Mgr. Lenka Patermanová, advokátka.

Číst dál...

Chraňte své nemovitosti

V poslední době se na nás klienti často obracejí s dotazy ohledně mediálně diskutovaných podvodů s nemovitostmi, tzv. krádeží nemovitostí, a jak se chránit proti takovým útokům. V následujícím příspěvku bychom Vás rádi seznámili se základní podstatou takových podvodů a nástroji Vaší ochrany.

Číst dál...

Změny zakladatelských dokumentů obchodních korporací a výměny akcií k 30.6.2014 (informace pro klienty)

Povinnost přizpůsobit společenskou smlouvu, resp. stanovy

Jak jsme Vás již na našich stránkách informovali, ke dni 1.1.2014 nabyl účinnosti zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, zkráceně zákon o obchodních korporacích (dále též jen "ZOK"), který nahrazuje zrušený obchodní zákoník a komplexně upravuje obchodní společnosti a družstva. Zákon o obchodních korporacích dopadá i na obchodní společnosti a družstva, která vznikla před 1.1.2014, kdy jim stanovuje povinnosti stanovené v přechodných ustanovení ZOK, které mají za úkol zajistit v nezbytném rozsahu přechod korporací na novou právní úpravu.

Číst dál...

Akciová společnost dle ZOK (2014)

České soukromé právo prošlo na přelomu roku 2013/2014 nejzásadnější změnou v polistopadové historii. K potřebné a dlouho očekávané změně došlo přijetím zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen “nový občanský zákoník” nebo „NOZ“), v jehož důsledku byl mimo jiné ke dni 31. 12. 2013 zrušen i zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož úpravu obchodních závazkových vztahů převzal nový občanský zákoník a úpravu obchodních společností a družstev převzal nový zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, v platném znění (dále jen “zákon o obchodních korporacích” nebo „ZOK“). Společností s ručením omezeným jsme se zabývali již dříve, a v tomto článku se zaměříme na akciovou společnost.

Číst dál...

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu

Vyhledávání