Manželské majetkové právo a závazky manželů

Nejistota ohledně rozsahu „ručení" mezi manželi za dluhy společné či za dluhy jen jedno z nich je velká a po 1.1.2014 ještě vzrostla. V tomto stručném příspěvku do diskuse na toto v současnosti velmi mediálně žhavé téma se nebudeme zabývat výlučně jen úpravou dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ"), ale též procesními předpisy ve znění účinném od 1.1.2014.

Číst dál...

Úprava statutárních dokumentů společností (informace pro klienty)

Jak jsme Vás již na našich stránkách informovali, ke dni 31.12.2013 pozbyl účinnosti zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, který upravoval právní vztahy v obchodních společnostech. Namísto obchodního zákoníku nabyl účinnosti k 1. 1. 2014 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, zkráceně zákon o obchodních korporacích (dále též jen "ZOK"). V případě akciových společností pak došlo ze zákona ke dni 1.1.2014 ke změně listinných akcií na majitele, které nebyly imobilizovány, na listinné akcie na jméno.

Číst dál...

Promlčení. Srovnání právní úpravy dle NOZ, SOZ a OBCHZ

Právní úprava promlčení, jednoho z tradičních právních institutů, doznala od 1.1.2014 významných změn. Do 31.12.2013 existovala duplicitní úprava institutu promlčení. V každém jednotlivém případě bylo nezbytné posoudit, zda se na daný případ bude aplikovat výlučně obecná úprava zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOZ") nebo též zvláštní ustanovení zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ"). Tato duplicita právní úpravy byla odstraněna účinností zákona č. 89/2009 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ").

Číst dál...

Společnost s ručením omezeným od 1.1.2014

Spolu s novým občanským zákoníkem nabývá od 1.1.2014 účinnosti též zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, zkráceně zákon o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), který zcela nahrazuje právní úpravu obchodních společností původně obsaženou v zák. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále jen "ObchZ"). V tomto článku se ve stručnosti zaměříme na společnost s ručením omezeným (dále jen "s.r.o."), která je nejčastějším typem společnosti v České republice.

Číst dál...

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu

Vyhledávání