Věcná práva nově (3.část)

V minulých příspěvcích ze dne 18.10.2013 a dne 21.10.2013 jsme psali o systematice věcných práv dle stávající právní úpravy v zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle tzv. nového občanského zákoníku, tedy zák.č. 89/2009 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Stručně jsme představili věcná práva dle OZ a základní charakteristiku institutů držby, vlastnictví a spoluvlastnictví dle NOZ. Tento příspěvek se věnuje otázce věcných práv k věcem cizím a správě cizího majetku.

Číst dál...

Věcná práva nově (2.část)

V první části příspěvku o věcných právech ze dne 18.10.2013 jsme vás seznámili se systematikou věcných práv dle stávající právní úpravy v zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v tzv. novém občanském zákoníku, tedy zák.č. 89/2009 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a dále jsme stručně představili věcná práva dle OZ. Tento příspěvek obsahuje základní charakteristiku institutů držby, vlastnictví a spoluvlastnictví dle NOZ, a to včetně příkladů.

Číst dál...

Věcná práva nově (1.část)

Věcná práva a jejich právní úprava v zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v tzv. novém občanském zákoníku, tedy zák.č. 89/2009 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) se v určitých případech zásadně neliší, v jiných případech jsou však odlišnosti mezi těmito zákoníky velmi významné a bude třeba se s nimi seznámit.

Číst dál...

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí

V souvislosti s očekávanými změnami v právní úpravě občanskoprávních vztahů v důsledku nabytí účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) dne 1.1.2014 dojde rovněž k úpravě zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí, které aktuálně upravuje zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Číst dál...

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu

Vyhledávání