Rezervační smlouva – zákonem neupravený fenomén realitní praxe

Přes dvacet let je běžnou praxí českých realitních kanceláří používání tzv. rezervačních smluv, kterými si zejména realitní kanceláře „pojišťují“ zájemce o koupi nemovitosti, případně i o nájem bytů či nebytových prostor. Je proto až s podivem, že tento smluvní typ nikdy nebyl a ani novým občanským zákoníkem není nijak upraven. Jaký právní charakter, náležitosti a jaká práva a povinnosti z této smlouvy vyplývají?

Číst dál...

Zastupování vlastníka jednotky na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Původní právní úprava ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR omezovala možnost vlastníka jednotky nechat se zastoupit na schůzi shromáždění vlastníků jednotek. Nový občanský zákoník tyto omezení neklade a umožňuje zplnomocnit třetí osobu, aby se za vlastníka jednotky účastnila a hlasovala na shromáždění SVJ. Blíže se k této problematice vyjadřujeme níže.

Číst dál...

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu

Vyhledávání