TOMÁŠ HORÁK

20160226 hblaw 064Tomáš Horák se narodil v Olomouci. V roce 1997 ukončil studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Již od poloviny studií působil jako praktikant v advokátní kanceláři JUDr. Vlastimila Vezdenka, po ukončení studia tamtéž jako advokátní koncipient.

Ode dne 1. února 2002 je Tomáš Horák zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, přičemž od uvedeného termínu vykonává advokacii jako samostatný advokát. Tomáš Horák úzce spolupracoval s advokátními kancelářemi JUDr. Petra Stokláska, Bie Heyninck a HEYNINCK&PARTNERS v Praze.

Od června 2007 je Tomáš Horák členem týmu advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK v.o.s.

Tomáš Horák je dle potřeb klientů připraven poskytovat komplexní právní služby v téměř všech oblastech práva, nicméně se specializuje především na civilní a obchodní procesní právo, obchodní právo a právo nemovitosti.

Kromě své mateřské češtiny, Tomáš Horák hovoří anglicky, jako i částečně německy a polsky. V písemné formě mu nečiní problémy ani francouzština a vlámština.

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu