LENKA PATERMANOVÁ

20160226 hblaw 041Lenka Patermanová se narodila v Hořicích, kde také absolvovala střední školu. Poté studovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovi v Praze, kterou dokončila v roce 2007 a kde získala titul Mgr. V 5.ročníku svých studií pracovala na pozici právní praktikantky v advokátní kanceláři Felix a spol. Během studia se účastnila stáže u Obvodního soudu pro Prahu 1 a pro Prahu 7 organizovanou Právnickou fakultou UK v Praze, Městským soudem v Praze a Soudcovskou unií ČR. V rámci programu Erasmus/Socrates studovala na Università degli Studi di Teramo v Itálii. V říjnu 2007 nastoupila jako advokátní koncipientka do advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář, ve které vykonávala svoji právní praxi do prosince 2010. Lenka Patermanová byla v lednu 2011 zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, advokacii vykonávala do 30.6.2015 jako samostatná advokátka v úzké spolupráci s HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář. Od 1.7.2015 se Lenka Patermanová stala společníkem HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář.

Lenka Patermanová vykonává také činnost mediátora, přičemž do seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky byla zapsána v červnu 2013.

Lenka Patermanová se zaměřuje především na právo nemovitostí, obchodní a civilní právo.

Lenka Patermanová hovoří česky, anglicky a italsky.

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu