STANISLAV PAVLŮ

20160226 hblaw 089Stanislav Pavlů se narodil v roce 1985 ve Varnsdorfu. V roce 2010 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2009/2010 absolvoval jednoroční studijní pobyt na De Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen) v Nizozemském království, kde se věnoval studiu právu obchodních společností v rámci Evropské unie.

Na podzim roku 2010 se Stanislav Pavlů připojil k právnímu týmu advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář, na pozici advokátního koncipienta a ve stejný čas byl zapsán do seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. V 5. ročníku svého studia působil v advokátní kanceláři na pozici právního asistenta, jehož jedním z hlavních úkolů bylo poskytování podpory týmu advokátů, a to zejména v oblasti práva k nemovitostem.

Stanislav Pavlů v prosinci 2013 složil úspěšně advokátní zkoušku a od ledna 2014 je Stanislav Pavlů zapsán jako samostatný advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Stanislav Pavlů hovoří plynně česky a anglicky a má dobrou pasivní znalost němčiny a polštiny.

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu