THOMAS HRUBÝ

20160226 hblaw 126

Thomas Hrubý se narodil v Montrealu v provincii Québec v Kanadě a po skončení školní docházky studoval na McGill University, kde získal tituly B.A., B.C.L. a LL.B. V roce 1983 složil advokátní slib a byl zapsán do seznamu advokátů advokátní komory provincie Québec a až do roku 1993 vykonával v Montrealu advokátní praxi .

Thomas Hrubý je rovněž dlouholetým členem Kanadské advokátní komory (Canadian Bar Association).

V roce 1991 získal Thomas Hrubý v České republice titul magistra práv na Univerzitě Karlově v Praze a v roce 1992 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory. V roce 1993 se Thomas Hrubý přestěhoval do Prahy a otevřel zde pražskou pobočku montrealské advokátní kanceláře Mitchell, Gattuso. Poté působil v pražské kanceláři Linklaters & Alliance (od roku 2001 Linklaters v.o.s.) a v roce 2001 si v Praze otevřel vlastní praxi. V roce 2004 se stal spoluzakladatelem advokátní kanceláře Hrubý & Matolín. Jiří Buchvaldek začal s Thomasem Hrubým spolupracovat v květnu 2006 a k 1. srpnu 2006 založili společně advokátní kancelář HRUBÝ & BUCHVALDEK, která poskytuje právní poradenství jak českým tak zahraničním investorům, podnikům a kapitálově silným fyzickým osobám téměř ve všech oblastech práva, které mohou mít vliv na obchodní zájmy a investice těchto klientů.

Thomas Hrubý se specializuje na právo o nemovitostí, firemní a komerční právo, fúze a akvizice. Thomas Hrubý zastupoval klienty v celé řadě významných transakcí, včetně prodeje největšího českého poskytovatele internetových služeb, který se s cenou 220 milionů USD ukázal být dodnes nejvýznamnější transakcí svého druhu ve střední a východní Evropě. Podílel se také na řadě dalších velkých projektů nákupu, prodeje, refinancování a rozvoje nemovitostí.

Thomas Hrubý je publikovaným autorem. Byl pozván Mezinárodní advokátní komory (International Bar Association), aby na její konferenci, která se konala ve skotským Edinburghu v 1995, přednášel o přesunech bohatství v České republice.

Thomas Hrubý hovoří plynně anglicky, francouzsky a česky a domluví se také italsky, španělsky a německy.

Thomas Hrubý je od roku 1987 členem Suverénního řádu maltézských rytířů. Sloužil ve funkci prezidenta České maltézské pomoci a pro-kancléře Suverénního řáda maltézských rytířů – Českého velkopřevorství. Je také aktivním členem několika dalších charitativních a neziskových organizací, v jejichž správních radách působí, např. Randovy nadace, Kanadské obchodní komory v České republice, kde působí ve funkci viceprezidenta, a Nadačního fondu Suverénního řádu maltézských rytířů – Českého velkopřevorství “LOURDES”. Thomas Hrubý je člen dozorčí rady České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost a spoluzřizovatel Akce sv. Lukáše, nadační fond.

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu