VOJTĚCH KILIAN

andrea-carska-sheppard-large Vojtěch se narodil v roce 1991 v Praze. Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 2016, čímž dosáhl titulu Mgr. Během studia na právnické fakultě sbíral Vojtěch pracovní zkušenosti jako právní asistent v několika pražských advokátních kancelářích a posléze i na exekutorském úřadě, část svojí právní praxe následně vykonával jako exekutorský koncipient. Od května 2017 je Vojtěch advokátním koncipientem advokátní kanceláře HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.

Ve své praxi se Vojtěch zaměřuje na soukromé právo, především spornou agendu, civilní proces s důrazem na exekuční právo a rovněž na právo zdravotnické, v neposlední řadě pak i na právo na svobodný přístup k informacím, jemuž se věnoval i ve své diplomové práci.

Vojtěch Kilian hovoří česky a anglicky a má dobrou pasivní znalost němčiny a latiny.

HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s.,
advokátní kancelář

Palackého 740/1
Praha 1 - Nové Město
110 00

tel: (+420) 221 111 881
fax: (+420) 224 233 667
info@hblaw.eu